POZOR!

zachovávajte zásady ochrany informácií:

  • pri ústnej, telefonickej, ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od vás nikdy nepožaduje vaše heslo,
  • svoje heslo neoznamujte ani ďalším osobám, neposielajte ho e-mailom a nehovorte ho do telefónu,
  • vaše heslo používajte len na tých stránkach, pre ktoré je určené,
  • ak máte podozrenie, že sa prezradilo vaše prihlasovacie heslo, zmente si ho.

Ak máte podozrenie na bezpečnostný incident obráťte sa na adresu bezpecnost(at)uniba.sk.


Granty UK

Systém na podávanie žiadostí o granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Univerzity Komenského.


Prosím zadajte prihlasovacie údaje.

ak ste zabudli svoje heslo, môžete to zistiť na https://moja.uniba.sk, časť zmena/zistenie hesla